Екип на КООК

А

гл. ас. д-р

Координатор 

 

Административен сътрудник

С

Проф. д.т.н.

Управител и Председател на УС

С дългогодишен опит като преподавател в Технически университет и утвърден имидж и интереси в областта на ИКТ и компютърни и системи.

Е

Съдружник в Тетраком Интерактивни решения ООД

Гр. София, ул. Проф. Николай Генчев 18

Тел.: 0887381306

Ц

Цветан Цветански e сред учредителите и председател на Управителния съвет на Център за образователни инициативи

Тел: 02/423 89 69

Факс: 02/423 89 69

E-mail: tzvetanski@cei-bg.org

https://www.facebook.com/CEIBG