За проекта

Кои сме ние?

Обединение на фирми, организиции и хора за общи действия в областта на образованието и квалификациите

Основна дейност

Чрез обединение на заинтересованите страни в мрежа, да развива и предлага по-качествени услуги и конкурентно образование и пре/квалификация, отговарящи на изискванията и нуждите на съвремието и бъдещето развитие

Нашата визия

Повишаване на конкурентоспособността на българското образование и подобряване на бизнес условията в образователния сектор в съответствие с потребностите на пазара на труда и европейското образователно и професионално пространство

Нашите цели

  • Коопериране на фирми от главните сектори, свързани с предлагането на качествено образование – обучение и квалификация,бизнес и ИТ за развитие на модерно и конкурентно образование в България
  • Въвеждане на иновативни методи, техники и стилове на преподаване
  • Удовлетвореност на бизнеса от кадрите, които получава