Чуждоезиков Център „Браво“ ЕООД

Чуждоезиков Център „Браво“ ЕООД

15 години в сферата на езиковото обучение

Чуждоезиков център Браво е с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение. Той е създаден през м. септември 1998 г. в гр.Бургас с много любов и ентусиазъм, а по-късно през 2009 г. и в гр.София. В центъра се организират  курсове по английски език , както и курсове по други популярни езици,  в  това число руски, испански, немски ,френски, италиански.
 

Качествените езикови курсове в Браво са традиция.

Центърът е специализиран в чуждоезиково обучение на хора от различни възрасти, като се стреми вече  повече от десет години да разработва и прилага методи на преподаване, съобразени с най-новите тенденции в обучението по  чужд език.

ЧЕЦ Браво създава една добра стратегия и ефективност  при  усвояването на  езика, като същевременно премахва бариерата при говорене и  повишава  увереността при комуникация.

Езиковите курсове в центъра се оценяват от курсистите като изключително ефективни и приятни, защото в класната стая се  симулира бързината на говорене в естествена среда и курсистите успешно прилагат наученото в сферата на своя бизнес, при работа в чужбина, делови срещи в страната, и др.

Подготвят се ученици от ниво А1  до ниво В2 за около 1 година и половина, и това е факт. Голяма част от курсистите потвърждават знанията си с успешно взет международен сертификат.

Групите сe състоят от максимум 10 курсисти, което позволява индивидуален подход и съобразяване със специфичните потребности на обучаващите се при нас.

В центъра работят високо квалифицирани преподаватели – филолози и добри педагози , като основен принцип в нашата работа е поддържане на високо качество на обучение и създаване на трайни комуникативни езикови умения.

Уеб сайтове

Информация за контакт

гр. София, ул. "Цар Шишман" 51, ет.1, ап. 1
тел: 02 / 988 31 88; моб: 0988 819 201, 0877 108 608