Публикация в списание Forbes България за колегите ни от ЦОИ

Радваме се, че списание Forbes България оценява в октомврийския си брой работата на колегите ни от Центъра за Образователни Инициативи.

"Иновации в образо­ванието - това е идейното ядро, което обединява основните фигури в екипа на сдружение Център за образователни инициативи в лице­то на Цветан Цветански. Петър Цветков и Емил Джасим. Орга­низацията, която те изграждат, има традиции в изпълнението на разнообразни проекти И тази сфе­ра от 1999 г. насам, включително повишаване на информираността за земетресения, учене чрез емо­ции. та чак до инициативи, про­тивопоставящи се на в образованието. Едно от емблематичните начинания, по което! те усилено работят от 4 годе­ни. е функционалната MOODLE платформа, която позволява по- ефективно управление на учебни процес в училищата. Интернет базираната електронна система за управление на учебния процес наречена Училището.Бг към момента се използва от близо 20 български училища. ..."

Към пълната статия