Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев

Проф. д.т.н.

Управител и Председател на УС

С дългогодишен опит като преподавател в Технически университет и утвърден имидж и интереси в областта на ИКТ и компютърни и системи.

Професия / образование

Висше – електроинженер (ТУ-София), компютърен специалист, научни степени: доктор (Санкт Петербург), доктор на техническите науки (дтн.) (ТУ-София)

Професионален опит

Инженер в завод „Ворошилов“, преподавател и зам.директор в механотехникум в Хасково, научен сътрудник и ръководител секция в научен институт в Енергопроект, старши преподавател, директор на изчислителен ценър,  доцент, професор, декан на фаултет, член на научни съвети, член на факултетен съвет и академичен съвет  в Техническия унверситет-София