Анна Портарска

Анна Портарска

Административен сътрудник

Отговорности и задължения в клъстера

  • отговаря за административното изпълнение на проекта;
  • изготвя и поддържа електронен архив и досие на хартиен носител на настоящия проект;
  • осъществява комуникацията с ДО;
  • участва в подготовката на различен тип документи, свързани с изпълнението на настоящия проект – кореспонденция, поддръжка на архива, технически и финансови отчети пред УО, УС и ОС.

 

Организация