Ася Асенова

Ася Асенова

гл. ас. д-р

Координатор 

 

Отговорности и задължения в клъстера

  • отговаря за работата на административното тяло по изпълнението на проекта;
  • участва в избора на изпълнители за заложените дейности и поддържа комуникация с тях;
  • следи за изпълнението на времевия график на проекта; 
  • участва в подготовката на междинните отчети към УО; 
  • проучва възможности за финансиране на проекти на клъстера и неговите членове и информиране на Общото събрание  и клъстерните членове; 
  • участва в подготовката на проектни предложения към подходящи донори, грантови схеми и програми.