Обучение за работа с електронни ресурси и платформи

Ноем.
30
Ноем./30 00:00

Офис на Тетраком Интерактивни Решения ООД
гр. София, ул. Проф. Николай Генчев 18

Кога: 
събота, Март 22, 2014 - 16:15 to неделя, Март 23, 2014 - 20:15
Къде: 

Офис на Тетраком Интерактивни Решения ООДгр. София, ул. Проф. Николай Генчев 18

ели на обучението

Повишаване на професионалната квалификация, опита, компетенциите и знанията на екипа, за да бъде той ефективен и конкурентоспособен.

Програма на обучението

22.03.2014г.

А. Методика на обучението в електронна среда

 1. Създаване и управление на електронен курс

  Видове формати – тематични, седмични, социални, SCORM; Достъпност; Групови режими – отделни групи, видими групи; Права и Роли; Доклади; Отчети; Статистика и др.

 2. Създаване и визуализиране на база данни от образователни ресурси

  Работа с различните видаве инструменти, файлови формати и тяхното съхранение - създаване на Страница; Книга; Папка; Файл; URL; Етикет; IMS съдържание; Хранилища; вмъкване на програмни кодове и т.н

 3. Инструментариум за организиране на преподавателската дейност в електронна платформа

  Синхронни подходи и учебни дейности; Асинхронни подходи и учебни дейности; Индивидуален подход и дейности; Групови подходи и учебни дейности;

 4. Изграждане на умения за работа с базисни инструменти
  Видове задание, тест, оценяване
   
 5. Изграждане на умения за работа със специфични инструменти
  База данни, Работилница,Форуми, Анкети, Wiki, Обратна връзка  и т.н.
   
 6. Оценителни техники и стратегии
  Рейтинги, Скали, Разширено с критерии, Разширено с нива и т.н; Как да създадем и прилбожим собствена скала; Анализи на оценяването
   
 7. Дистанционни форми на интернет базирано обучение в електронна платформа
  Асинхронен модел  -  осъществява се чрез многообразието от средства за комуникация и представяне на учебното съдържание; Синхронен модел - базиран на прилагането на телекомуникационни технологии за осигуряване възможности за синхронна комуникация; Смесен модел; Техники на контролиране на процесите

23.03.2014г.

Б. Основни компоненти на стандарт за електронен курс

 1. Преподаване
  • запис на класически тип преподаване (аудио, видео, синхронно, асинхронно провеждане на лекция/семинар)
  • хибридно преподаване (класически тип преподаване, съчетано с използване на интернет базирани ресурси, тестове, задачи; или съчетано с видеоконферентна връзка)
  • интерактивно преподаване (виртуална класна стая)
 2. Консултиране
  • индивидуално консултиране в платформа
  • групова комуникация (разделяне на виртуални групи при преподаване, консултиране, анкетиране и оценяване, със или без смяна на ролите)
  • групова комуникация (форум)
 3. Оценяване
  • тестове и задачи, разпространени и оценени електронно чрез съответните показатели за срокове и възможност за повтаряне
  • видеоконферентни изпити
 4. Анкетиране (обратна връзка)
 5. Учебни материали за отделната дисциплина
  • текст (дигитализирани учебни пособия, монографии, сборници, статии)
  • хипертекст (текст с връзки към други вътрешни и външни източници)
  • презентация (тип PowerPoint)
  • мултимедия (демонстрации, интерактивни модели, интерактивни карти)
  • аудиокнига (аудиозаписи на лекции, интервюта, беседи, архиви, нарочно създадени за целта материали)
  • филм (видеозаписи на лекции, интервюта, беседи, архиви, нарочно създадени за целта материали)