Маркетингово проучване на международни и национални тенденции 2015

Приложени файлове: 

 1. Маркетингово проучване на международни и национални тенденции
  Обобщен документ, изготвен от Консорциум „Проучвания и анализи“ ДЗЗД като външен консултант, който се базира на независим, обективен и професионален труд и данни. В него е извършено задълбочено изследване на пазара, продуктите, информацията за организацията-възложител, очакванията на възложителя, постигнатите резултати да момента, възможните проблеми и заплахи.

  Изтегляне на файл >>
   

 2. Подробен анализ на изведените целеви пазари
  Анализ на проведено „Маркетингово проучване на международни и национални тенденции“ и на други първични и вторични данни набрани за целите му.

  Изтегляне на файл >>
   

 3. Стратегия за развитие на клъстера
  Систематизира резултатите от проучванията и формулира приоритети и цели за «Клъстер за образовение, обучение и квалификации“  - как ще използва своите ресурси и силни страни, за да оползотвори установените пазарни шансове и да достигне отделни и трайни конкурентни предимства и да изпълни своите маркетингови цели.

  Изтегляне на файл >>

 

Презентации:

 1. Маркетингово проучване на международни и национални тенденции
 2. Aнализ на изведените целеви пазари
 3. Стратегия за развитие на клъстера

 

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon KOOK_Marketing_study_2015.pdf4.72 MB
PDF icon analiz.pdf1.9 MB
PDF icon strategy_redy.pdf1.05 MB
Файл KOOK_1-ppp.pptx1008.7 KB
Файл KOOK_2-ppp.pptx874.13 KB
Файл KOOK_3-ppp.pptx1.57 MB