Събития

Март 13

Цели на срещата:

 • създаване на лични контакти
 • обмяна на опит
 • планиране на съвместни действия

Формат на срещата:

Срещата ще се състои от формална и неформална част.

Март 15

Цели на обучението

Повишаване на професионалната квалификация, опита, компетенциите и знанията на екипа, за да бъде той ефективен и конкурентоспособен.

Програма за обучение

15.03.2014
Основи на клъстерното коопериране - чужд опит и български

Май 14

Цели на обучението

Повишаване на професионалната квалификация, опита, компетенциите и знанията на екипа, за да бъде той ефективен и конкурентоспособен.

Програма за обучение

Тема: Подготовка, управление и изпълнение на проект

 1. Основи на подготовката и управлението на проектни предложения – формиране на цели, задачи, дейности, управление и отчитане
 2. Новостите в новия програмен период
 3. Практическо разработване на проектно предложение
 4. Дискусия
Апр 24

Цели на обучението

Повишаване на професионалната квалификация, опита, компетенциите и знанията на екипа, за да бъде той ефективен и конкурентоспособен.

Програма за обучение

Тема: Закон за обществените поръчки - документация, кандидастване

 1. Законова база, общи правила и др.

 2. Промени в ЗОП

 3. Практическа работа по подготовка на тръжна документация

 4. Дискусия
Март 22

ели на обучението

Повишаване на професионалната квалификация, опита, компетенциите и знанията на екипа, за да бъде той ефективен и конкурентоспособен.

Програма на обучението

22.03.2014г.