Международна клъстерна среща София, март 2015 г.

Ноем.
30
Ноем./30 00:00

гр. София

Нека да се запознаем!

Кога: 
петък, Март 13, 2015 (Цял ден)
Къде: 

гр. София

Цели на срещата:

  • създаване на лични контакти
  • обмяна на опит
  • планиране на съвместни действия

Формат на срещата:

Срещата ще се състои от формална и неформална част.

  • представяне на участниците, презентации
  • беседи, разговори и работни маси по интереси

Основни теми:

  • финансиране
  • добри практики и проблеми
  • международно сътрудничество и разширяване

Допълнителна информация ще намерите на страницата: http://www.kook.bg/cluster-meeting-sofia-bulgaria

Със съдействието на Cluster House 

Допълнителна информация

Информация за контакт за събитието

Клъстер за образование, обучения и квалификации

София 1000, ул. Ген. Паренсов № 37Б
тел.: +359/ 88 68 38 696
email: kook.educationcluster@gmail.com
www.kook.bg