Международна клъстерна среща София, 13 март 2015 г.

На 13 март 2015, в гр. София се проведе Клъстерна среща, в СУ “Св. Климент Охридски”, като партньорство между Сдружение „Клъстер за образование, обучения и квалификации“, гр. София, „Клъстер за достъпен туризъм“, гр. София, представляван от  г-н Димитър Стойчев  и „Cluster House /Balkan Cluster Network“, представляван от  Д-р. Danka Milojkovic.

На Клъстерната среща в София присъстваха повече от 40 участника – представители на академичните среди, дипломати, представители на държавни институции и бизнес организации,  експерти по икономическо развитие и мениджъри на клъстери от Турция, Румъния, Сърбия и България. Срещата беше успешно водена от г-н Емил Джасим от „КООК“, София.

След приветствената реч на г-жа Анна Портарска,  участниците в срещата имаха възможност да изслушат презентацията на г-н Emrah Sazak, Търговски съветник на Турското посолство в гр. София, относно правенето на бизнес с клъстерите в Турция. Г-н Димитър Стойчев, от „Клъстер за достъпен туризъм“, гр. София, запозна участниците с  предизвикателствата при развитието на клъстерите в България.  Г-н Andrew Schafernaker, експерт в развитието на клъстерите, мотивира публиката с чудесната презентация  „Клъстерите от Югоизточна Европа ще могат ли да отговорят на  Бъдещата Световна Икономика?“. Един от основните говорители г-н Vedat Kunt, VEGO Partners, Измир, Турция, посочи, че всичко зависи от хората и „Всеки трябва да е като всички!“ ако искат да се създава успешна клъстерна организация. The Cluster House Model, като инструмент за развитието на клъстерите от страните в преход, беше представен от г-н Goran Zlatkovic, изпълнителен директор на Cluster House Сърбия. Г-жа. Tanja Radosevic, English Tours/Book Education Сърбия, член на  Cluster House Network, се представи пред участниците с с иновативния проект за изучаване на чужди езици за ученици и бизнесмени. Г-н  Мустафа Чаушов, главен експерт в „Министерство на икономиката“, България, представи новия програмен период "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в България и  Д-р. Danka Milojkovic, Cluster House директор и член на  борда на директорите на TCI, Барселона, Испания се представи пред участниците с Balkan Cluster Network и Global TCI Network, ползите от членството в локални и глобални бизнес мрежи - Действай локално мислим глобално! 

Клъстерната среща допринесе за развитието на лични контакти, обмяна на опит, планиране на съвместни действия, създаване на ново партньорство за достъп до фондовете за развитие.

Следните конкретни теми бяха обсъдени  след предизвикан  интерес от водещи със своите  презентации:

  • Определяне правната рамка за клъстерите.
  • Създаване на национални стратегии за развитие на клъстерите
  • Компетентно планиране на клъстерите в региона на Югоизточна Европа
  • Разработване на по-специализирани събития C2C и учебни пътувания
  • Подобряване на политическата информираност за важната роля на клъстерите при устойчивото икономическо развитие в Югоизточна Европа
  • Използване на няколко медии за да се  покаже клъстерната история - SEE клъстер платформа - Cluster House, публикации, научни списания, телевизионни програми

Организаторите на срещат напомниха на клъстери и помощните институции, че изолираните проекти, инициативите и клъстерите губят огромна част от техния потенциал за иновации, и че идеите за споделяне също стават нови.

Домакинът на срещата KOOK бе предложил на участниците в конференцията след срещата да се насладят  на българските музика и храна.
 
Следващата Balkan Cluster Network мисия ще бъде  на International Wine и Конференция за туризма в Македония на 24-25 април. Благодарение на „Министерство на икономиката“, Македония и Tikvesh Wine Cluster, повече от 20 Cluster House Network   членове - производители на вино от Словения, Румъния, Турция, България, Черна гора, Хърватия и Сърбия, ще участват в конференция в Скопие.

Партньор за срещата: Cluster House