Блог

Публикация в списание Forbes България за колегите ни от ЦОИ

"Иновации в образо­ванието - това е идейното ядро, което обединява основните фигури в екипа на сдружение Център за образователни инициативи в лице­то на Цветан Цветански. Петър Цветков и Емил Джасим. Орга­низацията, която те изграждат, има традиции в изпълнението на разнообразни проекти И тази сфе­ра от 1999 г. насам, включително повишаване на информираността за земетресения, учене чрез емо­ции. та чак до инициативи, про­тивопоставящи се на в образованието. Едно от емблематичните начинания, по което! те усилено работят от 4 годе­ни.

Телевизионно участие на нашия колега г-н Цветан Цветански от ЦОИ

Г-н Цветан Цветански по изключително точен начин посочи и анализира с особена точност проблемите, които пречат на младите учители да останат в системата по време на своето участие в телевизионното предаване "Денят започва с култура" на Канал 1.

Абониране за RSS - блогове